BROLÆGGER KOMPAGNIET A/S

LAR projekter

Idéen med LAR – Lokal Afledning af Regnvand – er at vandet håndteres, der hvor det falder og ikke bare ledes i vores kloaknet, der allerede er maksimalt belastet. Der findes forskellige LAR-løsninger, man kan benytte sig af:
• Nedsivning – gennem permable belægninger, faskiner, regnbede, græsplæner eller grøfter.
• Fordampning – typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn.
• Lokal anvendelse – til havevanding, toiletskyl eller bilvask.
• Forsinkelse i bassiner og lignende.

Vi – som brolæggere – udfører naturligvis belægningsarbejdet efter retningslinjer fra arkitekter/bygherrer.

Tåsinge Plads, KBH

Klik for at se mere

Lokal afledning af regnvand

Belægningen skal kunne håndtere fremtidens skybrud

Close Menu